Regler StjerneCup barnefotballen


Lagenes spillerstall:
 • Det er ingen begrensning i antall spillere hvert enkelt lag kan delta med i turneringen.
 • Det er ikke lov å benytte spillere på tvers av lag i samme klasse.
 • Det skal på eget skjema, gis opplysninger som viser spillernes draktnummer, navn og fødselsår.
 • Kun spillere som er påført spillerlisten før førstekamp er spille berettig i turneringen

Sammensatte lag/samarbeidslag/hospitanter:
 • Godkjennes kun dersom disse allerede er innvilget i hjemmehørende krets
 • Det er ikke tillatt med hospitanter

Spesielle regler for G10

I barnefotballen gjelder NFFs reisebestemmelser.

10 år og yngre For spillere 10 år og yngre, så bør disse i hovedsak delta i kamper/turneringer i lokalmiljøet (bokommune, nabokommune, med inntil 2 times reise én vei).

Vi følger dette reglementet (les over) for denne klassen

Dispensasjoner:
 • Det er IKKE lov med overårige, kun riktig alder eller underårige. Unntaket er hvis en spiller har dispensasjon fra egen krets om spill for det beste alderstrinn. Dispensasjonen skal ligge ved søknaden.
 • Dersom en klubb eller et lag bruker en spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en ikke spilleberettiget spiller kampen. I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner.

Drakter/spillerutstyr:
 • Alle lag må stille med sine respektive klubbers drakter samt spillerne må stille med innmeldt draktnummer.
 • Hvis to motstandere har like drakter eller dommeren mener draktene er for like, skal bortelaget laget skifte til sine reservedrakter, eller bruke vester som laget selv har ansvar for å ha med seg.
 • Det stilles ingen krav til nummer på reservedraktene.
 • Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere.
 • Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart.
 • Manglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag.

Banestørrelse/Målstørrelse
 • Vi følger NFF`s anbefaleringer/regler i forhold til banestørrelser på 7èr og 9er Det samme gjelder str på målene.

Ballstørrelse:
 • Ballstørrelse som benyttes er nr. 4.
 • Bruk av feil ballstørrelse er ikke protestgrunnlag.

Regler for igangsetting av spill på 7èr bane
 • Keeper kan ikke sparke eller kaste ballen over midten på banen ved målspark.
 • Hvis keeperen tar ballen i hendene ved tilbakespill, idømmes det indirekte frispark.
 • Ballen er ikke satt i spill ved målspark, før ballen er ute av 7 meteren.

Tilbakespillregel og pressfri sone

Ber om at alle setter seg inn i reglene som gjelder tilbakespill og pressfrisone.

Banehalvdel og avspark:
 • Det lag som står som hjemmelag, har avspark og skal stille med godkjent kampball. Lagene stiller på den banehalvdel som dommeren bestemmer.

Dommere:
 • Cupens dommere settes opp av Stjernecupens administrasjon.
 • I de kamper hvor det ikke oppnevnes dommertrio, plikter lagene å stille linjevakt.

Walk over:
 • Hvis lag ikke møter klar til spill, innen 10 minutter etter oppsatt tid og ingen har meldt fra til sekretariatet om problemer gis det ”walk over” til det frammøtte lag. Dette gjøres i samarbeid med turneringsledelsen
 • Med godkjente problemer menes trafikkproblemer, problemer med å finne veien til banen etc.
 • Uansett må sekretariatet varsles før kampstart.

Protester:
 • Protester er ikke tillatt i barnefotballen.
 • Dialog er viktig, så hvis noen opplever noe som ikke er fair play, ber vi om at turneringsledelsen eller dommeransvarlig (Fairplay ansvarlig)

Kampens lengde:

G12: 2x 25 min

G11 og G10: 2x 20 min.

Spillesystem:
 • Alle lag skal spille like mange kamper, fordelt på lørdag og søndag.
 • Lagene blir delt inn i grupper på fire lag, der alle møter alle. I innledende runder spilles det seriespill. Det vil si at lagene blir delt inn i grupper.
 • Vi ønsker jevnest mulig kamper. Av den grunn blir lagene delt inn i nye puljer basert på intensjon om jevnbyrdighet.

Advarsel - Gult kort - Rødt kort
 • Spillere som er tildelt ett rødt kort skal automatisk stå over lagets neste kamp.
 • Hvis en spiller får gult kort må spilleren automatisk sone 5 minutter på sidelinjen. Laglederen har ansvaret for å ta tiden.
 • De lagene som får en spiller utvist kan ikke sette inn en ny spiller.
 • Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene følges ved tildeling rødt kort.

Premiering:
 • Alle deltagerne vil få overrakt en premie.
 • Premien til lagene vil laglederen få tildelt ved innsjekking.

Forbehold om endringer:
 • Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen.
 • Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen.
 • Alle klubber må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid kan motta beskjed om endringene.
 • Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen.
 • Hvis det trekker seg lag og turneringsledelsen ikke klarer å erstatte med nye lag, kan det bli færre kamper en planlagt

Kommentarer